Pengesahan

Jangan mempunyai satu log masuk? Mewujudkan satu alasan.
Teratur untuk mengakses untuk bahagian lain TCExam anda perlu merekodkan dalam menggunakan nama dan kata laluan yang disediakan untuk anda oleh pentadbir sistem
bergegas mencatat masa / penentu masa | bergegas pelayaran menu
pengesahan